- Rennbyggene er dyktige, og kan bli enda dyktigere

Sorterer du avfallet rett, er det bra for deg og bra for miljøet.
Nyheter

Avfallshåndteringen for Rennebu kommune utføres av det interkommunale selskapet HAMOS, og i miljøstasjonen i Berkåksmoen er det mye trafikk, ikke minst nå på vårparten.