Søker midler til bredbåndsutbygging i flere grender

Rennebu kommune fortsetter å jobbe mot målet om å kunne tilby bredbåndsdekning til samtlige av kommunens innbyggere.

Vitnett er allerede godt i gang med å bygge ut fibernettet i Rennebu. Dette er et illustrasjonsfoto.  Foto: Vitnett

Nyheter

Selv om majoriteten av strekningen mellom Innset i sør og Grindal i nord snart er ferdig utbygd, er det fortsatt mange husstander i kommunen som ikke har et ordentlig bredbåndstilbud.