Søker om titusen kroner til å arrangere innovasjonscamp

Det jobbes også å få koble NTNU på prosjektet fra høsten av.

Her fra en innovasjonscamp på videregående for noen år tilbake.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Oppdal videregående skole ønsker å gjennomføre innovasjonscamp (IC) til høsten. Det opplyser Brit Eide Fredriksen, prosjektleder i en søknad som er sendt til kommunen. I søknaden søker de om 10 000 kroner i støtte til høstens innovasjonscamp.

Innovasjonscampen er planlagt å arrangeres i slutten av oktober. IC er et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal videregående skole, Oppdal og Rennebu kommune og lokalt næringsliv.

- Innovasjonscamp ble arrangert for første gang i 2015 og har etablert seg som en god tradisjon siden. Arrangementet er for alle førsteårselever ved Oppdal videregående skole, som utgjør cirka 100 elever. Elevene forberedes i klasser og grupper på skolen og selve IC arrangementet går over to dager. Arrangementet er nøkternt og vi skal i år ta i bruk ny idrettshall som arrangementsarena. Å gjennomføre IC utenfor skolens lokaler og sørge for matservering anser vi som en viktig suksessfaktor. Vi satser på å benytte ny idrettshall til formålet høsten 2019. Oppdragsgiver for prosjektet er Næringskonferansen, som legger føringer for tema for innovasjonscampen, står det i søknaden.

Prosjektgruppa for arrangementet består av Torkild Svorkmo Lundberg, Torkel Kant (avdelingsleder på yrkesfag), elevrepresentant og Brit Eide Fredriksen (prosjektleder). Christel Haarstad representerer Oppdalsbanken. Ungt Entreprenørskap (UE) bidrar med Marthe Presthus som veileder i prosjektet. Det jobbes også med å få på plass en representant fra Rennebu.

OVS har inngått partnerskap med UE sammen med Oppdalsbanken. Nasjonalparken Næringshage er en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner.

- Det arbeides for å koble NTNU på prosjektet fra høsten 2019. Dette vil gi utgifter til transport av studenter i planleggings- og gjennomføringsfasen, står det i søknaden.

Målet med Innovasjonscampen er:

  • Fremme samarbeid og gode relasjoner mellom elever, skole, kommune næringsliv og NTNU.
  • Fremme lærelyst og tverrfaglig læring med entreprenørskap som metode. Oppdal kommune Att: Kirsti Welander
  • Rekruttere elever til OVS og arbeidstakere til regionalt næringsliv.
  • Øke elevenes kunnskap om næringslivet og framtidas arbeidsliv.
  • Fremme et godt psykososialt læringsmiljø ved OVS.