- Vi må holde trykket oppe

Oppdal Senterparti opplyste fylkestingpolitikerne om togsituasjonen i Oppdal.
Nyheter

I forkant av det historiske fylkestingmøtet i Oppdal i dag, aksjonerte Geir Arild Espnes og John Torve fra Oppdal Senterparti for bedre kollektivtilbud i distriktet.