- Det vi ser nå er starten på noe som er mye større

Arbeidet med Oppdal Distriktsmedisinske Senter er godt i gang.
Nyheter

Tidligere denne uka var ordførerkandidat Geir Arild Espnes (Sp) på besøk hos byggetomta til Oppdal Distriktsmedisinske Senter (ODMS) for å bli orientert av daglig leder om hvordan framdriften er, hva og hvem som skal inn i senteret, hvordan planene er for ODMS videre og hvordan politikerne kan legge best mulig til rette for at en oppnår målsettingene.