Har Oppdal SP glemt betydningen av vårt lokale helsevesen, primærhelsetjenesten?

Svar på leserinnlegg Skrevet av Geir Arild Espnes, ordførerkandidat og Ingrid Grøtte Johansson, listekandidat for Oppdal Senterparti.

Kjetil Sandsten i Oppdal Venstre.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Skrevet av Kjetil Sandsten, Oppdal Venstre

Vi er alle glad for de spesialistene vi har ved ODMS i dag, Dette tilbudet spare mange av oss for lange turer og unødvendig tidsbruk. Det å få flere spesialister til Oppdal vil selvsagt være positivt. All kompetanse er bra.


Vil arbeide for å få flere legespesialister til bygda

Videreutvikling av ODMS – behandling og næringsutvikling samtidig.

 

Det er bare det at det er langt viktigere å ha en primærhelsetjeneste som fungerer så optimalt som mulig.  Det ligger i ordene. Primærhelsetjenesten, den som består av alle de aktørene vi treffer til daglig, er de vi første oppsøker når vi trenger hjelp. Fra primærhelsetjenesten blir de som trenger vurdering eller behandling hos spesialist henvist videre. Det er ikke sånn at jo flere om blir henvist spesialisthelsetjenesten, jo flere blir bra. Kunsten er derimot å henvise de rette tilfellene videre.

Ved å samle de ulike helseaktørene vil vi skape en plattform og legge til rette for en enda bedre primærhelsetjeneste i Oppdal. Gjennom økt samarbeid, deling av kompetanse, økt forståelse for andre faggrupper, vil vi stå bedre rustet til både å behandle pasienter lokalt, og samtidig sile ut de som skal henvises videre.

Når Senterpartiet foreslår å fylle opp ledig plass på ODMS med spesialister er situasjonen faktisk sånn at:

  • Medisinsk rehabilitering – bestående av kommunale Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Hjelpemiddelteknikker, Psykisk helse- og rusarbeid er lokalisert på Oppdal Helsesenter.
  • PPT- tjenesten og barnevern er lokalisert på rådhuset
  • Oppdal Fysioterapi med 2,6 av totalt 3,6 avtalehjemmeler for fysioterapi i Oppdal Kommune er lokalisert på Sagtunet.
  • Diabetessykepleier og demenssykepleier er lokalisert på BOAS
  • Kreftsykepleier er lokalisert på Oppdal Helsesenter

I tillegg er leder for Helse-Familie (som alle disse aktørene sorterer under) lokalisert på rådhuset.

Det vil si at de som nå blir samlokalisert på ODMS kun er en liten del av helsevesenet. Grunnen til det er at vi ikke har gjort en god nok jobb med å få oversikt over alle aktørene vi har, og ikke har klart å lage en helhetlig plan for hvordan vi ønsker at vårt samlete helsevesen skal fungere.

Nå må vi sette oss ned og gjøre den jobben før det er for sent. ODMS bør fylles opp med lokale aktører fra primærhelsetjenesten. Det vil gi økt kunnskap, skape samarbeid, glød og entusiasme. Det er det som i størst grad vil komme både Oppdals befolkning, hytteboere og næringsliv til gode.

Det er som kjent dumt å bygge et vakkert hus på en grunnmur som ikke blir tatt vare på.

Det lokale helsevesenet er grunnmuren vi må ruste best mulig gjennom samarbeid, kommunikasjon og forutsigbarhet. Deretter kan vi pynte med de spesialisten vi har størst behov for.