Helseministeren kommer til Oppdal for å snakke om eldreomsorg

Viktig at de som bor hjemme trives og er trygge.
Nyheter

Lørdag 17. august kommer helseminister Bent Høie til Oppdal. Tema for besøket er hvordan kommunen kan tilrettelegge for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig.


- Vi skal ta vare på dem som har bygd opp Oppdal og samfunnet vårt

Vil legge til rette for aktivitet, sosial deltakelse og lavterskel geriatrisk medisinsk tilbud for de eldre i kommunen.

 

-  De fleste eldre i Oppdal bor hjemme og ikke i institusjon. Vi vil se på hva som bør gjøres for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, samtidig som at de føler trygghet og trivsel i hverdagen sin. Det å være trygg kan være å bli sett, være omgitt av mennesker som bryr seg, eller vite at hjelpen kommer når man får behov for det, sier varaordfører Ingvill Dalseg i en pressemelding.

- Trygghet er viktig i alle stadier av livet. Og det er kanskje spesielt viktig når man blir avhengig av hjelp for å mestre hverdagen, tilføyer Høie.

Flere eldre i Oppdal

Høyre mener prioriteringene må endres dersom eldreomsorgen i Oppdal skal være like gode i framtida som de er nå. Behovet for helse- og omsorgstjenester vil nemlig øke sterkt frem mot 2030.

- Høyre vil gi et løft for eldre som bor hjemme med tiltak for trygghet, kvalitet i tjenestene, trivsel og tiltak mot ensomhet, skriver de i pressemeldingen.

Helseminister Bent Høye og varaordfører Ingvill Dalseg i en promovideo før helgas besøk i Oppdal.