Må ha ekstraordinært kommunestyremøte for å avgjøre striden om Gjevilvassvegen

Skjønnsretten skal snart fatte sitt vedtak.

Gjevilvassvegen.  Foto: Arvid Storli

Nyheter

Før helga ble ordfører Kirsti Welander orientert av tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen i forbindelse med behandlingen av Gjevilvassvegen i skjønnsretten.