Nå blir dette spisestedet større

Får tillatelse til at bruksendring av næringslokale til serveringslokale settes i gang.
Nyheter

Det kommer fram i en søknad som Marte Klevland Dørum, fagleder byggesak har svart på. Søknaden gjelder bruksendring fra butikklokale til serveringslokale. Tiltakshaver er Oppdalssenteret AS, og ansvarlig søker er Troll Arkitekter AS.