- Det varmet både mitt mors- og ambulansehjerte

Birgitte Tronshaug får ukens blomst for sitt engasjement rundt sikring av barn i bil.

Birgitte Tronshaug får Ukens blomst fra Opdalingen sine lesere for sitt engasjement rundt trafikksikkerhet. Her med en annen blomst, lille Johanne på 10 måneder. Foto: Jan Inge Flå 

Nyheter

Tidligere i november trakk folkemøtet om sikring av barn i bil, over hundre personer til kultursalen i Rennebuhallen. Initiativtager Birgitte Tronshaug blir nesten stum når hun får høre at Opdalingens lesere ønsker at hun skal motta Ukens blomst for sitt engasjement rundt dette viktige temaet.