Ny giv for Oppdalsmuseet

Ønsker å skape en ny giv og et nytt engasjement rundt frivillig arbeid på museet.

Godt over 40 personer møtte opp for å delta i møtet. Her ble også fremtiden til museet diskutert og hva man kan gjøre for å utvikle museet.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Oppdalsmuseet arrangerte onsdag kveld et møte der frivillige lag og foreninger var invitert. Rundt 40 personer tok turen. Bakgrunnen for møtet er at museet ønsker å skape en ny giv og et nytt engasjement rundt frivillig arbeid på museet og se på muligheten for samarbeid med ulike lag og foreninger i forhold til aktiviteter og arrangement framover.