Lokalt firma kjøpt opp

Betong Øst AS har overtatt Oppdal Betongs fabrikk i Oppdal.

Oppdal Betong AS er kjøpt opp av Betong Øst AS. Betongfabrikken har fått på plass nye skilt.   Foto: Betong Øst AS

Nyheter

Betong Øst AS ble i fjor enig med Oppdal Betong AS om et oppkjøp av Oppdal Betongs betongfabrikk og utstyr med virkning fra og med 01. januar 2020.