Flyktningenes ansikt utad skifter beite

Leder for Integrering og kvalifisering (AIK) i Rennebu, Ragnild Løvseth Øverland begynner som lærer ved privatskolen.

Flyktningekoordinator Ragnhild Løvseth Øverland har vært våre nye landsmenns ansikt utad i nøyaktig sju år. Nå går hun tilbake til læreryrket.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Som leder for Integrering og kvalifisering (AIK) i Rennebu kommune, Ragnhild Løvseth Øverland er en institusjon i flyktningesaken i bygda, og på mange måter fungert som flyktningens ansikt utad. Nå har hun bestemt seg for å prøve noe nytt, noe som bekreftes av hennes nærmeste overordnede, rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole, Gerd Staverløkk.