- Er du i tvil om du skal fyre opp bål, så lar du være

Brannmannskapet kommer med tips til folk som vil tenne bål.
Nyheter

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Lover åpner likevel for unntak, der det åpenbart ikke kan føre til brann.

- Du kan derfor tenne små kaffebål, grille, bruke primus eller lignende, der det er opplagt at det ikke kan starte en brann, er sjenerende for omgivelsene og ikke medfører unødvendig skade på terrenget. Det er uansett du som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten, og du må selv vurdere om det er forsvarlig. Dette gjelder også på definerte bål-/grillplasser opprettet av kommunen eller grunneiere, skriver brannmester Trine Bakke i en pressemelding.

Pinsen står for tur og med etterlengtet finvær og varme, er det mange som kanskje fristes av å fyre opp bål. Bakke sier at det varierer fra sted til sted og dag til dag om det er trygt å brenne mål.

Her er tipsene Trøndelag brann- og redningstjeneste har i forbindelse med bålbrenning:

  • Vurder fuktigheten i bakken. Dersom det ligger snø på bakken eller det har regnet mye over tid, er det som regel trygt å tenne bål.  
  • Har du god tilgang til slokkevann? Gjør opp ild i nærheten av bekk eller vann og slokk bålet helt før du forlater det. Glør kan ulme under torva lenge for så å blusse opp igjen.
  • Vurder vindforhold. Gnister fra bålet/grillen kan spre seg langt ved vind.
  • Er det vegetasjon eller bygninger i nærheten som kan antenne? Ha god avstand til brennbar vegetasjon/materiale, minimum 5 meter.  
  • Bruk kun rent, tørt trevirke, ta med deg søppelet hjem! 
  • Sjekk alltid skogbrannfaren før du tenner bål. Er indeksen over 40 bør man ikke tenne bål. 
  • Er du i tvil så la være å fyre opp

- Skal du tenne på pinsebål på innmark, har du det samme ansvaret for sikkerheten. Husk at bare rent trevirke kan brennes, avfallsbrenning er ikke tillatt under noen omstendigheter. Med avfall menes trevirke som er behandlet (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), søppel, hageavfall, plastikk, gummi, møbler og liknende, sier hun.