- Mange med denne diagnosen sliter med søvnen

Sykepleier i lindrende behandling gjennomgår funn i doktoravhandling om søvn og kreft når ressursgruppen "Aktiv mot kreft" arrangerer sosial kveld i kultursalen i Rennebu.

Solfrid Skjerve (f.v), Mona Sunnset, Ingrid Husdal Dørum, Wenche Teigen og Ingrid Synnøve Flå danner ressursgruppa "Aktiv mot kreft". Nå arrangerer de temakveld der søvnproblemer i forbindelse med sykdommen blir belyst.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Gunnhild Jakobsen er sykepleier, ph.d. i lindrende behandling, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU / Kreftklinikken ved St. Olavs hospital.