Rådmannen er positiv

Illustrasjon av det nye bygget i Oppdal sentrum.   Foto: Pir II

Siste nytt

Rådmannen er positiv til å sende forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum ut på høring. Han skriver i sin vurdering til bygningsrådet at det må legges stor vekt på å finne muligheter for å legge til rette for en ønsket utvikling i sentrum. Dermed er det mye som tyder på at planen kommer til behandling, også i kommunestyret.