- En vill og fri natur skal eies av alle

"Nei til vindindustri i Rennebu" tente varde i protest mot naturødeleggelser.
Siste nytt

Vardebålet på Nerskogen lyste godt opp i den mørke høstkvelden og ble en visuell fin markering av den lokale vindindustrimotstanden.  Foto: Jan Inge Flå

 

"Rennebu kommune anbefaler at at området kalt indre Sør-Trøndelag, fjernes som egnet område i Nasjonal plan for vindkraft. Dette er et område som Rennebu kommune prioriterer svært høyt i forhold til utmarksressurser, reindrift, friluftsliv og rekreasjon. Dette er ikke forenlig med utbygging av vindkraft".