Fotballtopper med felles bønn til regjeringen: – Det er krise

Lederne i Norges 18 fotballkretser roper et felles varsku til regjeringen og hevder tiden er i ferd med å renne ut med hensyn til å gjenåpne breddefotballen.

  Foto: Jan Inge Flå

Sport

Utspillet kommer i et åpent brev kretslederne har sendt regjeringen. Der bes det innstendig om at de delene av norsk fotball som fortsatt ikke har fått klarsignal til å starte opp full aktivitet, får nettopp det senest 1. august.