Vil bygge en ny og isolert ridehall

Oppdal hestesportklubb er nå i gang med å innhente tilbuder fra leverandører.

  Foto: Privat

Sport

Oppdal hestesportklubb søker om spillemidler for å få finansiert en ny ridehall. Prosjektet for isolert ridehall for å fremme aktiviteten i vinterhalvåret ble vedtatt av Oppdal hestesportklubb, og prosjektet innhenter nå tilbud fra leverandører av ridehall.